Greitai pristatysime pasikeitusią skaitmeninę mokymosi aplinką e.ŠVIESA

Registruokitės ir pirmieji išbandykite atnaujintą e.Šviesos versiją

Kas yra e.Šviesa - skaitmeninė mokymosi aplinka?

1

Užduočių bankas

Daugybė papildomų užduočių mokinių žinioms ir įgūdžiams papildyti, pagilinti, į(si)vertinti.

Testo tipo užduotys skirtos skyriaus ar temos žinioms suprasti ir taikyti, aukštesniesiems mąstymo gebėjimams lavinti ir į(si)vertinti. Galimybė užduotis parinkti iš užduočių banko arba naudojantis užduočių kūrimo įrankiu užduotis kurti patiems.

2

Mokomoji medžiaga

Skaitmeniniai vadovėliai, leidinius papildanti mokymosi ir metodinė medžiaga.

Skaitmeniniame vadovėlyje pateikiama daugiau teorijos ir praktinių pavyzdžių. Mokytojo knyga padės planuoti, pasiruošti pamokai, vesti pamoką ir į(si)vertinti mokymosi procesą, mokinių veiklos rezultatus. Mokytojai galės naudotis leidyklos, atvirų mokymosi išteklių įvairaus formato mokomuoju turiniu, kurti ir dalytis savo turiniu.

3

Įrankiai mokytojams

Patogus pamokų planavimas, vedimas, mokinių pažangos stebėjimas ir pasiekimų vertinimas.

Su šiuo įrankiu planuoti, vesti pamokas, skirti namų darbus, stebėti mokinių pažangą ir vertinti mokinių pasiekimus paprasta ir patogu! Mokytojas matys kiekvieno mokinio atliktas užduotis, galės įvertinti, kaip atliko, stebėti jo pažangą.

Registruokitės ir pirmieji išbandykite atnaujintą e.Šviesos versiją

Prisijungimas prie senosios e.Šviesa sistemos